Phát triển thị trấn Chúc Sơn thành đô thị hiện đại, sinh thái

Đồ án điều chỉnh cục bộ quy hoạch 1 thuộc Quy hoạch chung thị trấn sinh thái Chúc Sơn đến năm 2030, tỷ lệ 1/5.000 đã được UBND huyện Chương Mỹ tổ chức lấy ý kiến cơ quan, tổ chức, cá nhân và cộng đồng dân cư.

Thị trấn sinh thái Chúc Sơn đã được UBND TP Hà Nội đã ban hành Quyết định số 505/QĐ-UBND. Theo đó, vị trí khu quy hoạch 1 nằm phía Nam quốc lộ 6 thuộc thị trấn Chúc Sơn, xã Ngọc Hòa, xã Thụy Hương và xã Tiên Phương.

Chức năng khu vực này là trung tâm hành chính, chính trị, kinh tế, y tế, văn hóa, giáo dục thể dục thể thao của huyện Chương Mỹ. Quy mô khoảng 187,78ha. Dân số khoảng 11.700 người.

Việc điều chỉnh cục bộ quy hoạch 1 thuộc quy hoạch chung thị trấn lần này nhằm đáp ứng yêu cầu phát triển Thị trấn sinh thái Chúc Sơn thành đô thị hiện đại gắn với hệ sinh thái xanh. Mục tiêu của việc điều chỉnh cục bộ quy hoạch 1 thuộc quy hoạch chung thị trấn sinh thái Chúc Sơn còn nhằm phù hợp với chiến lược phát triển của huyện và thành phố…

Trước đó, thành phố đã phê duyệt Quy hoạch chung thị trấn sinh thái Chúc Sơn đến năm 2030, tỷ lệ 1/5.000. Khu vực lập Quy hoạch chi tiết Khu trung tâm thị trấn Chúc Sơn có chức năng Trung tâm chính trị – hành chính, tư pháp mới của huyện Chương Mỹ. Dự kiến bố trí các cơ quan hành chính, tư pháp cấp huyện, các cơ quan cấp thành phố đóng trên địa bàn huyện (Tài chính, Thông tin truyền thông, Văn hóa…) và các cơ quan dự kiến khác.

 Trung tâm văn hóa – thể thao bao gồm Trung tâm thể thao và nhà văn hóa, dân cư làng xóm, cây xanh, mặt nước… Là khu vực có không gian kiến trúc hiện đại, tạo lập hình ảnh khu vực trung tâm thị trấn và huyện Chương Mỹ, gắn liền với cảnh quan thiên nhiên, với các công trình hành chính – chính trị, văn hóa, thể dục thể thao phục vụ thiết yếu cho nhu cầu của khu vực.

Theo báo Công an nhân dân

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *